Ringkasan Pendalaman Alkitab (Keluaran 25:1-40)

Author : Pdt Nikodemus Rindin | Thu, 15 February 2018 - 15:29 | visits : 301
Materi PA : Keluaran 25:1-40 Topik : Petunjuk untuk mendirikan Kemah suci, Mengenai Persembahan Khusus, Mengenai tabut perjanjian, Mengenai meja roti sajian, dan mengenai kandil Narasumber : Pdt. Bigman Sirait Dalam pasa 25 ini, kita memperhatikan bagaimana bangsa Israel mulai diajak untuk membentuk suatu rumah ibadah. Konsep dari kehadiran Tuhan, jelas Tuhan hadir sebulm bait ..   continue reading

Ringkasan Pendalaman Alkitab (Keluaran 25:1-40)

Materi PA : Keluaran 25:1-40 Topik : Petunjuk untuk mendirikan Kemah suci, Mengenai Persembahan Khusus, Mengenai tabut perjanjian, Mengenai meja roti sajian, dan mengenai kandil Narasumber : Pdt. ..
Thu, 15 Feb 2018 - 15:29

Ringkasan Pendalaman Alkitab (Keluaran 24:1-18)

Materi  PA                          : Keluaran ..
Thu, 15 Feb 2018 - 15:24

Ringkasan Pendalaman Alkitab (Keluaran 23:1-33)

Materi  PA                         : Keluaran ..
Thu, 14 Dec 2017 - 09:51

Keluaran 21:1-36 Tentang Hak Budak Ibrani & Peraturan Tentang Jaminan Nyawa Sesama Manusia

Ringkasan Pendalaman Alkitab Materi  PA          : Keluaran ..
Sat, 28 Oct 2017 - 10:06

Group

Top